Solucan Gübresi Nedir ?

Her türlü organik atık ve artıkların fermantasyonu sonucunda oluşan mamayı solucanlarımıza yediriyoruz ve solucanlarımızın sindirim siteminden geçtikten sonra dışarı attıkları humus benzeri materyale solucan gübresi diyoruz. Yani kısaca bu solucan dışkısıdır. Pek çok kaynakta solucan gübresi, solucan dışkısı , vermikompost bunlar birbirinin yerine kullanılan kavramlardır. Solucan gübresi iki formda olmaktadır. Katı solucan gübresi (vermikompost) bir de sıvı solucan gübresidir.