Riverm Kompost Vermikompost Tarım Hayvancılık Makina San. ve Tic. Ltd. Şti., organik ve iyi tarım uygulayıcılarına yönelik organik gübre üretimi ve ticareti yapmak amacıyla Mart 2013’te kurulmuş olan bir Türkiye ve Ukrayna ortak girişimidir. Girişimimizin Ukrayna birimi 2009’dan bu yana katı ve sıvı solucan gübresi üretimi konusunda hizmet vermektedir.

Girişimimizin Türkiye birimi ise tamamen organik bir niteliğe sahip olan solucan gübresini, doğrudan Türkiye'de üreterek, özellikle organik tarım ve iyi tarım uygulamaları gerçekleştiren üreticilerin hizmetine sunmaktadır. Merkez ofisimiz ile solucan çiftliği ve gübre üretme tesisimiz olan Rivo’s Ranch, Tekirdağ-Süleymanpaşa’nın Nusratlı köyünde bulunmaktadır. Şirketimiz organik solucan gübresi ve organomineral gübre sektörlerinde ve bu sektörlere ait makina üretiminde faaliyet göstermektedir. Ana ürünlerimiz Rivo katı ve sıvı solucan gübresi, Rivo's Solucan Gübresi Hasat SistemleriRivo's Vortex Su İşleme Reaktörü (Manual ve Otomatik olmak üzere iki farklı sürüm), Rivo’s Isıl işlem Fırını vb. gibi makina üretim alanlarında  faaliyet göstermektedir. Ayrıca Kırmızı Kaliforniya Solucan türünden elde edilen Rivo® Katı Solucan Gübresi ve Sıvı Solucan Gübresi ile zengin leonardit kaynaklarının işlenmesiyle elde edilen katı toprak düzenleyiciler ve solucan gübresinin mineral gübrelerle desteklenmesinden elde edilen sıvı organomineral ürünlerdir.

Ürünlerimiz Avrupa Birliği’nin uygulama yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiş ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanması’’ adlı yönetmelik koşullarına uygunluğu belgelenmiştir. Şirketimiz ayrıca ISO 9001 (Kalite Yönetimi Sistemi), ISO 22000 HACCP (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) ve TS ISO 10002 (Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi) gibi belgelerle uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtlayarak bu sektördeki sorumluluğunu yerine getirmiş ve bu çerçevede de müşteri memnuniyeti sağlama odaklı bir yol izlemiştir.

Biz Riverm olarak, uzun yıllar boyunca Ukrayna’da organik gübre üretimi hususunda elde ettiğimiz bilgi ve deneyimlerimizi, Türkiye’de kurulduğumuz günden bu yana yaptığımız ar-ge çalışmaları ile birlikte daha da ileriye taşıdık. Bu birikimli olarak ilerleyen bilgi ve deneyimleri siz doğa dostu kişi, kurum veya kuruluşların hizmetine “Doğadan Doğaya®’’ sloganı ile aktarmak için yola çıktık. “İnsan doğanın bir parçası, doğa ise insanın anasıdır.’’ felsefesini ilke olarak benimseyip Rivo®’yu siz değerli doğa dostlarının bahçe veya tarlanızda, her türden bitki yetiştiriciliğinizde güvenle kullanmanız amacıyla geliştirdik.

Çözüm ortaklarımız (Kayseri de bulunan, Meşeler Hayvancılık Tarım Gıda San.ve  Tic.Ltd.Şti, Erzincan da bulunun, Çözüm Organik Tarım Hayvancılık San. ve Tic.Ltd.Şti ve Edirne Keşan ilçesinde bulunan Rivasol Tarım Ltd.Şti.ile birlikte) 2020 yılında yaklaşık 900 ton civarında solucan gübresi (karma ürün olarak) Libya ve Ürdün ülkelerine ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

 

Aynı zamanda kendi üretimimiz olan RHS-2S Rivo’s Vermikompost Hasat Sistemlerini Beyaz Rusya ve İtalya’ya ihraç edilmiştir.

Görevimiz

Riverm şirketi olarak, tüm doğa dostlarının ihtiyaçlarını anlamaya, doğru çözümler üretmeye ve memnuniyete dayalı, aynı zamanda da tüketicilerin yaşam boyu topraktan en iyi verimi almalarını sağlayacak ürünler sunmak ilk ve öncelikli hedefimizdir.

Amacımız kaliteli organik ürünleri üreterek tarımda ve ilgili olduğumuz diğer sektörlerde pozitif ve sağlıklı sonuçlar elde etmektir. Bu bağlamda da ülkemizin yurt dışına bağımlılığını en aza indirgeyerek ve mümkün oldukça ülkemizin kendi öz kaynaklarını işleyip üreterek ülkemize ve doğa dostu tüketicilere kazandırmaktır.

Türkiye’deki tarım topraklarının genel karakteristik özelliği organik madde bakımından oldukça yetersiz olmasıdır. Bu gerçek göz ardı edilmediği takdirde görevimizin amacına en uygun doğrultuda ilerlediği rahatlıkla anlaşılabilir.

Bakışımız

Dünya nüfusu her geçen gün artarken gıdaya duyulan ihtiyaç da buna paralel olarak artmaktadır. Ancak tarım topraklarımızın %80’inin verimsiz olduğu düşünülürse bu alanların her bakımdan desteklenmeye, düzenlenmeye ve beslenmeye ihtiyacı vardır. Yeteri kadar beslenemeyen toprağın bitkiyi besleyemeyeceği, yeteri kadar beslenemeyen bitkinin de insanı besleyemeyeceği gerçeği insanoğlunun ilk tarım faaliyetlerine başladığı andan itibaren fark ettiği bir husustur. O halde bizim ve tüm doğa dostlarının atacağı ilk adım da zincirin ilk halkasını teşkil eden toprağı en uygun şekilde beslemeye yönelik olmalıdır.

Günümüzde bu amaç tarım topraklarımızda kimyasal madde veya maddeler içeren gübreler kullanılarak kısmen gerçekleştirilebilir. Ancak kimyasal gübreler gerek yapısal özellikleri gerekse aşırı-yoğun kullanımlarından dolayı beraberinde kimyasal atıkları da getirdiği düşünülürse amacımıza aykırı bir şekilde toprağı beslemek yerine zehirlemiş olmaz mıyız?

Biz Riverm olarak, organik bir gübre meydana getiren ve mükemmel bir organizma olan kırmızı Kaliforniya Solucanı ile gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bu organizmalar sayesinde ürettiğimiz Rivo® ile de toprağımızı, toplumumuzu ve çevremizi en iyi şekilde koruyoruz.

RESİM.jpg