kafa.png

Yedi Coğrafi Bölgemizde Riverm Gübreleme Takvimi

Türkiye toprakları her geçen gün organik madde açısından fakirleşmektedir. Bunun için kullandığımız gübrelerin organik kökenli olup hem toprak yapısını iyileştirmesi hem de yetiştirilen bitkinin besin ihtiyacını karşılanması gerekmektedir.

Solucan gübresi ve solucan gübresi bazlı organamineral gübreler bu anlamda Türkiye tarımında kullanılabilecek kontrollü üretilen, kolayca ulaşılabilen, organik madde miktarı yüksek, topraktan çalmayan, toprağa can katan ve bir sonraki yıla daha iyi hazırlayan gübrelerdir.

Riverm firmasının organik ve organamineral katı ve sıvı formülasyondaki gübrelerini yedi coğrafik bölgemizde, dört mevsim, bitki gelişim periyodunun her aşamasında, ihtiyaca göre rahatlıkla kullanabiliriz.

Coğrafik bölgelerimizde yetiştirilen ürünlere göre gübrelerimizin kullanımı aşağıda verilmiştir.