Organik Sıvı Bitki Besleme Ürünleri

%100 organik kaynaklı gübrelerimizi üstün işleme teknolojimizle bir araya getirerek tarımsal üreticimize kullanım kolaylığı sağladığımız organik sıvı bitki besleme ürünlerimizin yer aldığı serimizdir.


Mahsûlünüzün ilk gelişme döneminde güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayacak, vejetatif gelişme ve çiçeklenme döneminde mucizeler yaratacak ürünümüz Rivo Sıvı Solucan Gübresi, gerek toprak düzenleyici gerekse de tarımın temelini oluşturan topraktaki yararlı mikroorganizma popülasyonlarına besin kaynağı ve konakçılık görevi gören, Türkiye'de ilk kez solucan gübresi ve leonarditin sıvılaştırılmasıyla elde edilen devrimci ürünümüz Rivonardit Sıvı, hızlı etkili bir toprak düzenleyici olan sıvı humik asit ürünümüz Rivo's Black Essence ile uygulamasında karmaşık hesaplar gerektirmeyen, kullanıma hazır çözelti hâlinde iç ve dış mekan süs bitkileri için özel olarak formülize edilmiş Rivo's Çiçek Coşturan ile bu serimizde tanışacaksınız.


Her türden bitkinizin tüm dönemlerinde güçlü bir gelişme sergilemesini sağlayacak bu serimiz, mekanizasyon ile uygulama kolaylığı ile organik yetiştiricilikte en büyük yardımcınız olacaktır

Organominarel Sıvı Bitki Besleme Ürünleri

Üreticilerimizin, bitki besleme ile ilgili yetiştiricilikte karşılaşabileceği her türden sorunu çözmeye muktedir ideal formüllerle hazırlanmış sıvı ürün serimizdir.


Güçlü bir biyouyarıcı olan solucan gübresinin organik madde ve ideal, dengeli orandaki tüm ana bitki besin elementleri ile takviye ederek elde ettiğimiz Rivo's NPK, gerek ekim-dikim öncesi topraktan gerekse de mahsûlünüzün erken gelişme döneminde yapraktan kullanabileceğiniz, vejetatif gelişme, köklenme ve çiçeklenmede büyük önem arzeden azot ve fosforun yanı sıra zengin kaynaklardan elde ettiğimiz organik madde muhteva eden Rivo's Soil Power, bitkilerce az miktarda ihtiyaç duyulan, fakat yokluğunda çok önemli gelişim bozukluklarına yol açabilen tüm iz elementlerin yanı sıra bu besinlerden mahsûlünüzün maksimum düzeyde yararlanmasını sağlayacak organik maddenin formülünde yer aldığı Rivo's Ranch Combi, bu ürün serimizde yer almaktadır.


Bu serimiz, sentetik ürünlerle yorulmuş ve kirlenmiş topraklarımızın toparlanarak tekrar eskiden olduğu verimliliğine kavuşmasına yardımcı olacak ürünler içermektedir.