Organik Katı Bitki Besleme Ürünleri

Sağlıklı toplumun sağlıklı topraklardan elde edilen sağlıklı besinlerden başladığı bilinciyle, her türlü tarım ve bahçe toprağında kullanılabilecek %100 organik kaynaklı gübrelerimizin bulunduğu ürün grubumuzdur.

Bu ürün grubunda, öncü firmamızın yola çıkış kaynağı olan, çeşitli organik atıkların hijyenik ve doğal ortamlarında kırmızı Kaliforniya solucanlarınca tüketilmesi yoluyla üretilen Rivo Katı Solucan Gübresi, Türkiye'nin en zengin kaynaklarından elde edilen, güçlü bir toprak ve bitki büyüme düzenleyici olan ürünümüz Rivo's Leonardit ile bu iki ürünün optimum oranlardaki karışımı yoluyla oluşturulan ve gerek toz gerekse de granül formlarda siz üreticilerimizin hizmetine sunulan ürünümüz Rivonardit yer almaktadır.

Yüksek organik madde, humik-fulvik asit ve bitki besinleri içeren bu ürün grubu üyeleri, her türden toprağı düzenleyerek bitkilerinize stresten uzakideal yetişme koşulları sağlayacaktır.

Organominarel Katı Bitki Besleme Ürünleri

Tarıma ve toprağa bütüncül bakışımızın sonucunda özel olarak formülize ettiğimiz, organik gübre ve mineral bitki besinlerinin ideal oranlarda bir araya getirilmesiyle elde ettiğimiz gübre grubumuzdur.


Farklı ürün tiplerinin farklı dönemlerdeki ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmış formülleri ile tarımsal mekanizasyon ile uygulanmasında büyük kolaylık sağlayan granül formundaki yapıları ile Riverm Organomineral 9-21-0 ve Riverm Organomineral 10-15-0, organomineral katı bitki besleme ürünlerimiz arasındadır.


İçeriklerindeki yüksek oranda organik madde, humik fulvik asit ve ana bitki besin elementleri ile gerçek taban gübreleri olarak görev alan bu ürünlerimiz, hem mahsûlünüze ihtiyacı olan besini sağlayacak, hem de topraklarımızı organik maddece zenginleştirerek gelecek kuşaklardan ödünç aldığımız tarım arazilerinin sürdürülebilir işlenmesine katkıda bulunacaktır.