Rivo Katı Solucan Gübresi Kullanım Önerileri

Kullanım Alanı Uygulama Zamanı Önerilen Doz
Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği Ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanır. 150-300 kg/da
Açık Alan Sebze Yetiştiriciliği Ekim/dikim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanır. 150-300 kg/da
Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Ekim/dikim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanır. 250-400 kg/da
Meyve Yetiştiriciliği Dikim esnasında fidan çukuruna, genç fidanlarda
ve yetişkin ağaçlarda erken ilkbaharda taç izdüşümüne uygulanır.
2-6 kg/fidan-ağaç
Çay Yetiştiriciliği Erken ilkbaharda toprağa karıştırılarak uygulanır. 2-5 kg/ocak
Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Ekim/dikim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanır. 150-200 kg/da
Çim Ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanır. 150-200 kg/da
Saksılı Bitkiler Saksı harcına %10-30 oranında karıştırılarak uygulanır. Sorunuz..
Fide ve Fidan Yetiştiriciliği Kullanılacak harca %10-30 oranında karıştırılarak uygulanır. Sorunuz..